Fan bûgjen frjemd

Onze partner Wiggers Van Meggelen is al sedert 1994 een betrouwbaar gerechtsdeurwaarderskantoor. Door de centrale ligging aan de Bettinkhorst te Zutphen zijn zij in staat in geheel Nederland voor u ambtshandelingen te verrichten. Al uw opdrachten worden zoveel mogelijk binnen 3 werkdagen uitgevoerd, indien noodzakelijk of op verzoek ook op dezelfde dag, conservatoire beslagen indien gewenst ook ’s-avonds.

Meedenken en Advies

Wij onderscheiden ons in onze werkzaamheden door met u mee te denken over de inhoud van de door u opgestelde stukken en waar nodig kunnen wij advies geven hoe om te gaan met de opstelling van de ambtelijke stukken.

Vast aanspreekpunt

U heeft een vast aanspreekpunt voor al uw vragen en opmerkingen over uw zaak en u wordt snel geholpen.Wanneer er conservatoire beslagen moeten worden gelegd stoppen onze activiteiten niet na beslag en betekening van de stukken. Wij houden ook voor u de termijnen in de gaten wanneer vervolgacties, zoals het uitbrengen van de dagvaarding na conservatoir beslag moet plaatsvinden en wij geven u hiervoor een reminder indien noodzakelijk!

Executie van het vonnis

Ook voeren wij graag voor u de executie van door u verkregen vonnissen uit. In samenspraak met ons team executiespecialisten leggen wij voor u in het hoogst mogelijk tempo de nodige beslagen en starten de vervolgacties, zodat uw cliënt zo snel mogelijk kan beschikken over hetgeen hij (of zij) recht op heeft.

Beslaglegging binnen paar uur

Met behulp van onze softwarepakketten zijn wij in staat werkgevers en uitkerende instanties online te achterhalen, beslagen op onroerende zaken worden binnen enkele uren gelegd.Naast ontvangst van stukken per Falk Koerier of uiteraard fax of gewone post ontvangen wij uw stukken ook graag per email. Na binnenkomst krijgt u een ontvangstbevestiging retour, waardoor u weet dat uw opdracht is ontvangen en zonodig direct wordt uitgevoerd.

Waarom kiezen voor
Incasso Bureau Friesland?

Transparantie

U kijkt 24/7 online mee in uw eigen dossiers. Ook wanneer een dossier oninbaar is, wordt dit duidelijk aan u gecommuniceerd.

Snelheid

Uw dossier wordt na opdracht nog dezelfde dag in behandeling genomen. Zo ontvangt uw debiteur de volgende dag al een schrijven

Daadkracht

Uw debiteur krijgt maximaal vijf dagen de tijd om te reageren. Indien wij binnen deze termijn geen reactie ontvangen, nemen wij contact met hem/haar op. Mocht uw debiteur hierna nog niet reageren, dan leggen wij op een vriendelijke manier een huisbezoek af. De gang naar het kantongerecht wordt hierbij zoveel mogelijk vermeden. Mocht deze onvermijdelijk zijn, dan zorgen wij voor optimale juridische ondersteuning tijdens het volledige gerechtelijke traject tegen een scherpe prijs.

Samen zorgen wij ervoor dat u eindelijk uw geld ontvangt!

Maak nu een afspraak

Kosten

Als incassobureau onderscheiden wij ons door onze persoonlijke werkwijze met korte lijnen en redelijke tarieven. Zo betaalt u alleen de eerste éénmalige dossierkosten per vordering. Deze variëren, wanneer u een abonnement heeft van € 0,00 tot € 25,00. Uiteraard is de keuze aan u; wij nemen ook uw losse dossiers tegen vaste lage prijzen in behandeling.

Maak nú een afspraak